What is this??

Useimmat suomalaiset – most Finns – osaavat englantia – know some English??

Suomalaiset – Finns – maailman onnellisin kansa – the world’s happiest people??

Det finns många svenskspråkiga finnar också – On myös paljon ruotsinkielisiä suomalaisia – There are also quite a few Swedish-speaking Finns!!

Virolaiset ja venäläiset – Estonians and Russians – ovat Suomen suurimmat vieraskieliset ryhmät – are the largest non-native groups in Finland!!

Saksa, espanja, venäjä, ranska ja italia – German, Spanish, Russian, French and Italian – ovat kouluaineita Suomessa – are school subjects in Finland – joissakin kouluissa jopa japani ja kiina – in some schools even Japanese and Chinese!!

Meillä pitäisi olla samanlainen kieliopintoihin kannustava järjestelmä – We should have the same kind of system that encourages language courses – kuin Ruotsin CSN – as the Swedish CSN??